Vad är Zeleso?

Och hur kan det hjälpa dig?

Zeloso kommer från grekiskans Zelos och betyder någon som är ivrig, noggrann, flitig, entusiastisk, ambitiös och metodisk.
Någon som är mycket väl lämpad för en viss uppgift eller aktivitet.

Zeloso är helt enkelt din ambitiöse vän!

Kalkyl

Zelosos hemlighet är de intelligenta artiklar som du bygger en kalkyl med. Linjära priser, produktionstid, inköp, kostnader och flera beräkningar ger dig full kontroll över varje del i produktionen. Allt är sedan smakfull hopkopplat med leverantörer, rabattmatriklar och olika inställningar.

Offert

När du sänder en länkoffert från Zeloso håller den koll på status på kundens beteende och sänder påminnelse om det behövs. Kunden kan beställa, avböja eller kommunicera med säljaren tills order är lagd. Zelosos offerter är pedagogiskt utformad med grafisk presentation för minskat spill och merförsäljning via fler kvantitetsförslag.

Order

När kunden beställt en produktion eller tjänst skapas en tydlig arbetsorder och en bekräftelse till kund. Jobbar man med produktionskalendern läggs ordern automatiskt in där också. När ordern är klar exporteras ordern till Fortnox och en bekräftelse till kunden.

Produktion

Zeloso har en extremt enkel kalender med full översikt av tider, antal och produktionsstatus. Varje artikel eller del i kalkylen kan färdig kryssas i produktionen och den beräknade tiden räknas automatiskt ner. Produktionen kan flyttas fram och tillbaka ända till leveransdatumet.

Beläggning

Då all produktion har en uppskattad tid från varje artikel får du en ovärderlig överblick. Här ser du nu hur mycket tid som är planerad på varje veckodag framöver. Det blir extremt lättplanerat som minimerar stressen i produktionen samt minskar felproduktion.

Kundregister

Det viktigaste ett företag har är kunderna och Zelosos kundregister är individuellt. Det betyder att det inte är företaget som är knutet till en person utan personer till personer. Du kan sedan välja vilka kundurval varje individ sedan ska ha som sorterats i olika listor. Planer på ett mindre enkelt CRM-system där inga kontakter glöms bort finns.

Att göra

Zeloso har en trivsam Dashboard som smakligt visar viktig information och här finns den viktiga att göra listan. Med olika färger och symboler hittar du här accepterade offerter, dagens leveranser men även sådant som riskerar att bli försenat. Samt alla kommunikation med kunderna.

Statistik

Hur saker går och har blivit är viktigt och därför har vi samlat mycket information på vår startsida Dashboard. Denna sida kommer vi att utveckla så att den alltid visar det som är intressant för användaren. Kanske kan den bli anpassningsbar till varje inloggad person. I framtiden kommer även en statistik och rapportmodul att finnas för att maximera information.

Mallar

Eftersom du bygger kalkyler is systemet kan du alltid kopiera och använda alla kalkyler. Ett smidigt sätt är mallbibliotek som du spar viktiga kalkyler för framtiden. Här kommer samtliga av dina medarbetare kunna ta del av alla sparade mallar och leverera perfekta offerter. Desto flera mallar ni har desto snabbare och effektivare blir ditt företag.

Prisökningar

En av det viktigaste funktioner i Zeloso är via de intelligenta artiklarna som oftast är knuten till en leverantör. När du får en prishöjning på en artikel hos en leverantör ändrar du bara priset och vips har alla mallar, kalkyler i Zeloso uppdaterats till den nya prislistan på den artikeln. Det kan vara hundratals kalkyler som nu har ett nytt pris. Självklart ändras inte priset i giltiga offerter om du inte väljer att låsa upp dem. Alltid rätt pris på dina produkter ger en högre lönsamhet och aldrig mer pinsamma chockhöjningar i framtiden.

Pris och tid

Viktigt att veta att Zeloso ger dig fria händer att själv välja vilken typ av utprisberäkning du vill ha. Linjär eller rak med eller utan startkostnader. Även enhetstider och starttider som sedan används i produktionskalendern och beläggningsgrafen är upp till dig att välja.